Nederlands Vliegvissers Gezelschap NVG Historie

Historie

Het Nederlands Vliegvissers Gezelschap is in 1956 opgericht als een van de eerste vliegvisclubs van Nederland uitsluitend en alleen bedoeld voor vliegvissers van het mannelijk geslacht. Hoewel het vliegvissen op forel en zalm, en door een enkeling in Nederland op ruisvoorn, al werd beoefend, begon de vliegvisserij pas na de Tweede Wereldoorlog echt vorm te krijgen. Het NVG was een gemêleerd gezelschap van notabelen, kunstenaars, schrijvers, levensgenieters en hengelsport winkeliers van wie de namen nog steeds veelvuldig in boeken en op websites worden genoemd.

Wat dreef deze mensen ertoe om bijeen te komen? Het biljart, de bar, discussies over politiek en maatschappelijke issues, de schuine mop, het werk?
Het zal allemaal vast een rol hebben gespeeld maar de oorsprong van de club lag met name in de gezamenlijke passie die deze mensen voor het vliegvissen in al haar facetten hadden en niet onbelangrijk: het actief uitdragen van die passie naar anderen, binnen en zelfs buiten ‘s lands grenzen. Het was een ontdekkingstocht waaraan ieder NVG lid bijdroeg in de vorm van zijn persoonlijke expertise. Dat kon zijn in de hengelbouw (menig hengel van glas, split, boron of carbon en evenzovele reels van nationale en internationale makelij hebben in conceptfase op de tafel of het biljart van ons gezelschap gelegen), met vliegbinden (aanvankelijk werden alleen zalm- of droge vliegen gebonden, later ook natte vliegen en nimfen), op het gebied van werptechniek maar ook alle randzaken die voor onze passie van belang zijn kwamen aan bod: koken, schrijven, fotograferen en reizen.

Bovengenoemde zaken evenals uitwisselingsprogramma’s met als doelstelling vliegviskennis naar Nederland te halen passeerden op wekelijkse- of in ieder geval regelmatige basis gedurende inmiddels meer dan 55 jaar(!) de revue.
Op persoonlijke titel werd door sommige leden ook over deze ervaringen geschreven en gepresenteerd, ook naar andere vliegvisverenigingen.

Bij het NVG is voor een deel de basis gelegd voor het vliegvissen zoals we dat in Nederland nu kennen. Menig vorm van vliegvissen en de daarvoor benodigde uitrusting vond bij het NVG in welke vorm dan ook haar oorsprong.

Al met al een stuk historie waar alle leden trots op zijn.